top of page

PRAVIDLÁ VÝSTAVY

 

Povolené fotografovanie bez blesku.

 

Kočíky - pokiaľ to je môžné, používajte detské nosidlá. V prípade potreby si kočík môžete bezplatne odložiť v našej šatni.

 

Zákaz vstupu v bundách, kabátoch, s dáždnikmi, taškami a batohmi - k dispozícii je bezplatná šatňa.

 

Batožina ani veľká batožina nie sú povolené - k dispozícii je bezplatná šatňa.

 

Žiadna konzumácia jedla alebo nápojov.

 

Žiadne dotýkanie sa exponátov alebo expozícií.

 

Zákaz používania telefónov a hlasnej konverzácie.

 

Zákaz vnášania zbraní, ostrých nástrojov a sklenených nádob.

 

Zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

 

Zákaz fajčenia.

Zákaz vstupu so zvieratami.

 

Falšovanie vstupeniek bude oznámené ako priestupok.

 

Naskenovaný lístok nie je možné opätovne použiť.

 

Návštevníci môžu byť pri vstupe podrobení bezpečnostnej kontrole.

 

Deti mladšie ako 14 rokov môžu vstúpiť len v sprievode dospelej osoby.

 

Zľava pre seniorov - po dovŕšení 65 rokov.

 

Študentská zľava - platí so študentským preukazom do 26 rokov.

 

Výstava je prístupná aj pre vozičkárov.

 

Počet osôb na invalidnom vozíku môže byť z bezpečnostných dôvodov obmedzený.

 

Lístok si uschovajte na bezpečnom mieste.

Každý lístok má kód a kontrolný lístok, ktorý sa overuje pri vstupe na výstavu, kedy sa odtrhne povereným pracovníkom.

 

V prípade poškodenia, krádeže alebo straty sa vstupenka nevracia ani nevymieňa.

 

Organizátor nenesie zodpovednosť za problémy alebo škody spôsobené

nezákonným kopírovaním alebo falšovaním lístka.

 

V prípade zrušenia rezervácie je potrebné požiadať o vrátenie peňazí v pokladni, kde bola predmetná vstupenka zakúpená.

 

Organizátor nehradí dodatočné náklady (napríklad na hotel alebo dopravu).

 

Držiteľ vstupenky súhlasí s fotografovaním a zaznamenávaním a následné použitie materiálu organizátorom bez nároku na odmenu.

 

Vstupenku nie je možné vymeniť ani vrátiť, poplatok za služby sa nevracia.

 

Ak sa počas návštevy výstavy necítite dobre,

obráťte sa na našich pracovníkov - pomôžu vám.

bottom of page